Namu pārvaldnieks, apsaimniekošana

Namu pārvaldnieks nodrošina pilnu pārvaldīšanas procesu.

Kas ir namu pārvaldnieks?


Namu pārvaldnieks pēc likuma “Dzīvojamo māju pārvaldīšanas likums” izpratnes ir pilngadīga un rīcībspējīga, fiziska vai juridiska persona, kas uz pārvaldīšanas līguma pamata veic dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieku kopības vai mājas īpašnieka uzdotās pārvaldīšanas darbības.
Namu pārvaldnieka pienākumos ietilpst

  • Obligāti veicamās pārvaldīšanas darbības
  • Citas pārvaldīšanas saskaņā ar pārvaldīšanas līgumu
  • Citas pārvaldīšanas darbības tiek veiktas atbilstoši dzīvokļu īpašnieku kopības gribai un maksātspējai

Pieredze namu pārvaldīšanā un apsaimniekošanā no 2002. gada

Pārskatāma namu pārvaldīšana


Pārvaldnieks 24 garantē:

  • Samazināt pārvaldīšanas maksu
  • Ekonomisku un drošu pārvaldīšanu
  • Viss augstākos pārvaldīšanas standartus
  • Kopības uzkrājuma fonda palielinājumu
  • Kopības iekšējo resursu izmantošana
  • Saplānotu gada budžetu un tā izpildi
  • Sakoptu vidi un patīkamu dzīves telpu

Dzīvokļu īpašniekiem palīdzam saniegt izvirzītos mērķus un ieceres

 

Piesaki namu pārvaldnieka pakalpojumus Pieteikt  T. 2562 2562


 

Namu pārvaldnieks nodrošina dzīvokļu īpašnieku kopības lēmumu izpildi.

Namu pārvaldnieks, apsaimniekošana 4.97/5 (99.32%) 263 votes