Jaunās paaudzes ūdens skaitītāji

Jaunās paaudzes ūdens skaitītāji būtiski samazina ūdens patēriņa starpību. Katrā daudzdzīvokļu mājā dzīvokļu īpašnieki ūdens patēriņa uzskaitei izmanto ūdens patēriņa skaitītājus. Tomēr katru mēnesi rēķinos parādās ūdens patēriņa “korekcija” – ūdens starpība. Tas pilnībā diskreditē izvirzīto mērķi – maksāt par saņemto ūdeni godīgi, atbilstoši patēriņam. Līdz ar to netiek ievērotas patērētāju tiesības. Šis jautājums jāskatās

Continue Reading →