Pārvaldnieka profesionālā kvalifikācija

Dzīvojamās mājas pārvaldīšanai nepieciešama kvalifikācija. Lai pārvaldītu dzīvojamo māju, pārvaldniekam ir nepieciešama atbilstoša profesionālā izglītība un dokuments, kas apliecina, ka persona ir saņēmusi vismaz ceturtās pakāpes profesionālās kvalifikācijas līmeni. Likumiem vienmēr ir arī izņēmumi. Šajā gadījumā svarīgi, lai personai, kura apkalpo jūsu namu, būtu iepriekš minētie dokumenti, taču ir pieļaujams, ka juridiskā persona, kas ir

Continue Reading →