Blogs - Pārvaldnieks 24

Zāles pļaušana Latviešu tautas pasakā – Velns par pļāvēju

Zāles pļaušana jau no sen seniem laikiem ir bijusi sezonas nodarbe. Vasarā zāles pļaušana pļavās un tīrumos ir aktuāla arī mūsdienās. Zāles pļaušana siena sagatavošanai notiek ar speciālās tehnikas palīdzību. Agrāk zāli pļāva ar izkaptīm, bija garāks process, lai sagatavotu sienu. Arī latviešu tautas pasakās ir aprakstīta zāles pļaušana un tās metodes. Zāles pļaušana Latviešu

Continue Reading →

C klases ūdens patēriņa skaitītāji

C klases ūdens patēriņa skaitītāji.   Pārvaldnieks24 izpētot piedāvājumā esošos C klases ūdens patēriņa skaitītājus, iesaka izvēlēties Maddalena (Itālija) ražotos skaitītājus. Šo ūdens patēriņa skaitītāju priekšrocības:  Maddalena piedāvā gan 80mm, gan 110mm C klases ūdens patēriņa skaitītājus, kas daudziem lietotājiem neprasīs papildus izdevumus ūdens skaitītāju nomaiņai vai uzstādīšanai. Konstruktīvi, šiem ūdens skaitītājiem ir divas asis,

Continue Reading →

Daudzstāvu māju mūžs

Daudzstāvu māja var traģiski beigt savu mūžu…   Iedzīvotāji uzdod jautājumus: „Cik ilgi vēl nesabruks daudzstāvu mājas? Vai tajās atrasties ir droši?” Daudzas ēkas kalpo jau krietni ilgāk par 25 gadiem, kas Padomju laikos tika sludināts par šo māju ekspluatācijas termiņu. Ir ēkas, kuru balkonos ir aizliegts glabāt smagus priekšmetus vai vispār staigāt. Ir jau

Continue Reading →

Pārvaldnieka profesionālā kvalifikācija

Dzīvojamās mājas pārvaldīšanai nepieciešama kvalifikācija. Lai pārvaldītu dzīvojamo māju, pārvaldniekam ir nepieciešama atbilstoša profesionālā izglītība un dokuments, kas apliecina, ka persona ir saņēmusi vismaz ceturtās pakāpes profesionālās kvalifikācijas līmeni. Likumiem vienmēr ir arī izņēmumi. Šajā gadījumā svarīgi, lai personai, kura apkalpo jūsu namu, būtu iepriekš minētie dokumenti, taču ir pieļaujams, ka juridiskā persona, kas ir

Continue Reading →

Lēmumu pieņemšana dzīvojamajā mājā

Kad dzīvokļu īpašnieku biedrība jau dibināta, priekšā vēl ir atbildīgu lēmumu pieņemšana. Kā rast zelta vidusceļu, ja cilvēki ir tik dažādi? Vienoties nav sarežģīti, ja visiem dzīvokļu īpašniekiem ir viens mērķis – efektīva mājas pārvaldīšana. Pastāv vairāki veidi, kā pareizo lēmumu pieņemt: Dzīvokļu īpašnieku lēmums kopsapulcē Lai sasauktu dzīvokļu īpašnieku kopsapulci, par to rakstveidā jāpaziņo

Continue Reading →

Jaunās paaudzes ūdens skaitītāji

Jaunās paaudzes ūdens skaitītāji būtiski samazina ūdens patēriņa starpību. Katrā daudzdzīvokļu mājā dzīvokļu īpašnieki ūdens patēriņa uzskaitei izmanto ūdens patēriņa skaitītājus. Tomēr katru mēnesi rēķinos parādās ūdens patēriņa “korekcija” – ūdens starpība. Tas pilnībā diskreditē izvirzīto mērķi – maksāt par saņemto ūdeni godīgi, atbilstoši patēriņam. Līdz ar to netiek ievērotas patērētāju tiesības. Šis jautājums jāskatās

Continue Reading →

Ugunsdrošības pakalpojumi, skursteņu un apkures sistēmu tīrīšana

Ja no rīta pirmo sastop skursteņslauķi, tad sagaidāma laime. (tautas ticējums)       Namu apsaimniekošana ietver ugunsdrošības jautājumu risināšanu katrā pārvaldījumā esošā īpašumā. Katrā mājā, kurā ir dūmenis, tas jākopj un jāuzrauga. Ugunsdrošības noteikumi jāievēro māju īpašniekiem, dzīvokļu īpašniekiem, pārvaldniekiem kā arī īrniekiem un nomniekiem.      Ja dūmvads netiek laikus iztīrīts, ilgstoši atrodoties augstas temperatūras iedarbībā,

Continue Reading →

Dibiniet dzīvokļu īpašnieku biedrības – paši savas mājas saimnieki

Iemesli kāpēc mainīt mājas pārvaldīšanas formu ir dažādi: liela apsaimniekošanas maksa, lieli komunālie rēķini, ēka netiek veikti uzlabojumi saistībā ar siltumzudumiem, nav sakopta kāpņu telpa, Jums neizskaidro kāpēc tas ir tā un nekas neauzlabojas, Jūsu namu pārvaldītājam (apsaimnikotājam) nav laika Jums veltīt pietiekoši daudz uzmanības u.t.t. Svarīgi apzināt savas ēkas iekšējos resursus. Iespējams, ka Jūsu

Continue Reading →

Gribi atkal nokļūt lielā kolhozā?

Bieži ir gadījumi, kad māju īpašnieki nolemj atteikties no savas namu pārvaldes un pievienojas citai organizācijai, kura liekas perspektīva māju pārvaldītāja. Sākotnēji lietas sāk kārtoties aktīvāk, bet ar laiku Jūs saprotat, ka Jūsu namu apsaimniekotājam trūkst laika, lai risinātu Jūsu problēmas. Šis ir tipisks gadījums, kad ēku ir pārņēmusi kāda organizācija, kas apsaimnieko daudz īpašumu

Continue Reading →
Saziņa

Vārds (obligāts)

E-pasta adrese (obligāts)

Virsraksts

Jūsu vēstule

Telefons (obligāts)