Daudzstāvu māju mūžs

daudzstaveneDaudzstāvu māja var traģiski beigt savu mūžu...

 

Iedzīvotāji uzdod jautājumus: „Cik ilgi vēl nesabruks daudzstāvu mājas? Vai tajās atrasties ir droši?”

Daudzas ēkas kalpo jau krietni ilgāk par 25 gadiem, kas Padomju laikos tika sludināts par šo māju ekspluatācijas termiņu. Ir ēkas, kuru balkonos ir aizliegts glabāt smagus priekšmetus vai vispār staigāt. Ir jau bijuši arī precedenti kā Druvienas ielā 21, kad piecstāvu ēkā iebruka jumta pārseguma plāksne.

Katrs gadījums ir jāizskata atsevišķi, bet zināmas likumsakarības un normas to reglamentē. Jebkura ēka sava mūža laikā nolietojas, un pienāk brīdis, kad tajā ir jāiegulda līdzekļi, lai tā pienācīgi varētu turpināt kalpot. Mēs visi saprotam, ja tek jumts – tas ir jālabo, ja sabojātas ieejas durvis – tās ir jāremontē. Tāpat ir ar nesošajām konstrukcijām, ja ēkai rodas plaisas, tās ir jālikvidē. Šim pasākumam daudzdzīvokļu mājas dzīvokļu īpašniekiem ir jāatrod līdzekļi, jāveido uzkrājums, pretēji ēkas kalpošanas laiks jūtami samazināsies.

Ļoti sāpīgs jautājums daudzstāvu mājās ir komunikācijas (apkure, ūdens un kanalizācija). Ir ēkas, kurās jau veikti kapitālie remontdarbi un komunikācijas ir atjaunotas, bet lielā daļā ēku ir veikti tikai avārijas darbi un uzlabojumi iekšējos dzīvokļu tīklos. Šis jautājums ir jārisina mājas pārvaldniekam ar dzīvokļu īpašniekiem, dzudzdzīvokļu mājas kopību. Nesavedot kārtībā komunikācijas iedzīvotāji dzīvo avārijas riska situācijā, kuru sagaidot iespējami ļoti lieli un neatgriezeniski zaudējumi.

Daudzstāvu ēkas ir regulāri jāapseko (jāveic tehniskā apskate). Šī procedūra nav vienkārša formalitāte, bet nepieciešama pārvaldniekam un ēkas īpašniekiem, lai saprastu nepieciešamos pasākumus, kuri veicami ēkas uzturēšanai kārtībā, nepieļaujot avārijas situācijas. Ja šis mehānisms darbosies, daudzstāvu ēku mūžs var būt ļoti ilgs (50 un vairāk gadu), jo nesošo konstrukciju stāvoklis šādām ēkām ir pietiekoši labs.

Lai iedzīvotāji ilgi un droši varētu dzīvot savās daudzstāvu mājās, ir jāveido uzkrājumi ēkas uzturēšanai, lai nenovestu māju līdz avārijas stāvoklim. Lai varētu veidot uzkrājumus un paši izlemt savas uzkrātās naudas vispareizāko pielietojumu, vajadzētu aktīvāk iesaistīties savas daudzstāvu mājas pārvaldīšanas procesā.

Pārvaldnieks24 iedrošinās un atbalstīs dibināt dzīvokļu īpašnieku biedrību, kurā tiek iesaistīti Jūsu kopīpašuma aktīvākie un zinošākie dzīvokļu īpašnieki un iedzīvotāji. Kļūstiet par pilnvērtīgiem savas mājas saimniekiem, piesaistot palīgā profesionāļus māju pārvaldīšanas jautājumos, kurus nespējat paši atrisināt. Pareizi un gudri saimniekojot Jūsu daudzstāvu māja kalpos ne tikai Jums, bet arī Jūsu bērniem!

Pārvaldnieks24 pārvalda un apsaimnieko nekustamos īpašumus kopš 2002. gada.

Zvani un piesaki savas mājas pārvaldīšanu T. 2562 2562

Daudzstāvu māju mūžs 4.99/5 (99.81%) 106 votes