Dibiniet dzīvokļu īpašnieku biedrības – paši savas mājas saimnieki

Iemesli kāpēc mainīt mājas pārvaldīšanas formu ir dažādi: liela apsaimniekošanas maksa, lieli komunālie rēķini, ēka netiek veikti uzlabojumi saistībā ar siltumzudumiem, nav sakopta kāpņu telpa, Jums neizskaidro kāpēc tas ir tā un nekas neauzlabojas, Jūsu namu pārvaldītājam (apsaimnikotājam) nav laika Jums veltīt pietiekoši daudz uzmanības u.t.t.

Svarīgi apzināt savas ēkas iekšējos resursus. Iespējams, ka Jūsu mājā dzīvo būvnieki, grāmatveži, santehniķi, elektriķi, juristi, cilvēki ar pieredzi darbu organizēšanā vai vienkārši biedrībā aktīvi darboties griboši cilvēki.

Pārbaudīts variants, ja kopīpašuma māju pārvalda dzīvokļu īpašnieku biedrība, tad viss pašu rokās.

Dzīvokļu īpašnieku biedrības izveide ir pareizais lēmums:

-Ja vēlaties būt informēti par to, kur nokļūst jūsu ikmēneša maksājumi par mājas pārvaldīšanu un apsaimniekošanu;

-Ja neesat apmierināts ar pastāvošu pārvaldes formu;

-Ja vēlaties paši pieņemt lēmumus;

-Ja vēlaties būt savas mājas saimnieki.

Lai dibinātu biedrību ir nepieciešami uzņēmīgi un enerģiski cilvēki, kuri sasauc sapulci par biedrības dibināšanu. Sapulces laikā dzīvokļu īpašniekiem ir iespēja izspriest, kādi ir visizdevīgākie un labākie varianti mājas pārvaldīšanā.  Pietiek arī ar diviem dalībniekiem, lai dibinātu biedrību, taču tālākajā darbībā vēlams lai iesaistītos vairāk nekā puse dzīvokļu īpašnieku – kļūstot par biedrības biedriem.

1.)Biedrības reģistrēšanai Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā (UR) jāiesniedz pieteikums, kura veidlapu ir iespējams apskatīt www.ur.gov.lv .

2.) Jāiesniedz sapulces lēmums par tās dibināšanu. Šis lēmums jāparaksta visiem biedrības dalībniekiem. Lēmumā par biedrības dibināšanu ir jānorāda biedrības nosaukums, mērķi, dibinātāju vārdi, uzvārdi un personas kodi. Ja dibinātāji ir vienojušies par iekšējiem pienākumiem un tiesībām, tad tie ir jānorāda. Var pievienot citas ziņas, kuras tiek uzskatītas par nepieciešamām.

3.)Jāiesniedz organizācijas statūti, dokuments par valsts nodevas samaksāšanu un valdes locekļu saraksts. Organizācijas statūti jāparaksta vismaz diviem tās dibinātājiem.

Kad jau ir pieņemts lēmums par biedrības dibināšanu, dibinātājiem ir jāapstiprina biedrības statūti, jāievēl valde, kura var būt gan vienpersoniska, gan koleģiāla.

Sagatavotie dokumenti jāiesniedz kādā no Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra nodaļām vai izsūtīt papastu. Šos dokumentus septiņu dienu laikā izskata valsts notārs, kurš pieņem lēmumu par biedrības reģistrēšanu. Biedrība var sākt savu darbu uzreiz pēc tam, kad notārs sniedzis pozitīvu atbildi. Aptuvenās sākotnējās izmaksas, lai varētu uzsākt biedrības darbību ir 35-45 EUR, jo ir nepieciešama bankas konta atvēršana, zīmogu pasūtīšana un citi izdevumi.

Pārvaldot savu īpašumu, Jūs vienmēr būsiet informēti par notiekošo un galvenais Jūs paši izlemsiet par visām nepieciešamajām lietām.

Pārvaldnieks24 sniegs kvalitatīvu konsultāciju dzīvokļu īpašnieku biedrību dibināšanā, zvani 2562 2562

Dibiniet dzīvokļu īpašnieku biedrības – paši savas mājas saimnieki 4.84/5 (96.88%) 77 votes