Lēmumu pieņemšana dzīvojamajā mājā

Kad dzīvokļu īpašnieku biedrība jau dibināta, priekšā vēl ir atbildīgu lēmumu pieņemšana. Kā rast zelta vidusceļu, ja cilvēki ir tik dažādi? Vienoties nav sarežģīti, ja visiem dzīvokļu īpašniekiem ir viens mērķis – efektīva mājas pārvaldīšana. Pastāv vairāki veidi, kā pareizo lēmumu pieņemt:

Dzīvokļu īpašnieku lēmums kopsapulcē

Lai sasauktu dzīvokļu īpašnieku kopsapulci, par to rakstveidā jāpaziņo katram dzīvokļa īpašniekam ne vēlāk kā nedēļu pirms sapulces. Uzaicinājumā jānorāda sapulces norises vieta, laiks, darba kārtība. Jāizvēlas pēc iespējas visiem izdevīgākais laiks un vieta. Ņemot vērā, ka liela daļa cilvēku darba dienas vidū neatrodas mājās, kopsapulci vieglāk būtu apmeklēt vakara stundās. Kopsapulcē jāpiedalās vairāk kā pusei no dzīvokļu īpašniekiem. Ja neizdodas savākt nepieciešamo cilvēku skaitu, sapulci var uzskatīt par nenotikušu.

Ja uz sapulci ieradušies vairāk kā puse no mājas dzīvokļu īpašniekiem, tad sapulce ir lemt tiesīga. Tālāk, jāievēl kopsapulces vadītājs un protokolētājs, jāapstiprina darba kārtība un jāķeras pie darba.

Dzīvojamo māju pārvaldīšanas likums nosaka balsu skaitu svarīgu jautājumu lemšanai. Dažādiem jautājumiem dažāds nepieciešamo balsu skaits.

Aptaujas veidāDzīvokļu īpašnieku lēmums

Ja dzīvokļu īpašnieki nevar sasaukt lemttiesīgu kopsapulci, tad aptauja ir alternatīvs lēmumu pieņemšanas veids. Dzīvokļu īpašnieku kopības noteiktajai personai vai kādam no dzīvokļu īpašniekiem ir jānosūta rakstveida lēmums par aktuālo jautājumu un dokumenti, kas saistīti ar lēmumu pieņemšanu. Jānorāda aptaujas nodošanas termiņš, ne īsāks par divām nedēļām. Dzīvokļu īpašnieki var balsot „par” vai „pret” lēmuma pieņemšanu. Ja „par” lēmumu pieņemšanu nobalsojuši vairāk kā 50 % no dzīvokļu īpašniekiem, tad lēmums tiek pieņemts, ja vien dzīvokļu īpašnieku kopība nav vienojusies par lielāku balsu skaitu. Aptaujas organizators sagatavo balsošanas rezultātu protokolu, piecu dienu laikā nosūtot to visiem dzīvokļu īpašniekiem.

Citādi savstarpēji vienojoties

Par dzīvokļu īpašnieku kopības lēmumu ir pieņemama visu dzīvokļu īpašnieku savstarpēja vienošanās. Ja dzīvojamā mājā esošie dzīvokļi pieder vienai personai, tās lēmums uzskatāms par dzīvokļu īpašnieku kopības lēmumu.

Visiem dzīvokļu īpašnieku kopības lēmumiem ir vienāds juridisks spēks, neatkarīgi no tā, kurā no veidiem tie pieņemti.

Lēmumu pieņemšana dzīvojamā mājā regulē Dzīvokļa īpašuma likuma 18;19;20 un 21. pants. 

Jāatceras, ka lēmumu pieņemšana dzīvojamā mājā būs daudz vienkāršāka, ja tā būs strukturēta un mērķis visiem skaidrs.

 Pārvaldnieks24 atbalsta dzīvokļu īpašnieku biedrību dibināšanu un sniedz juridisko palīdzību māju pārvaldīšanā un apsaimniekošanā.

T: 2562 2562

Lēmumu pieņemšana dzīvojamajā mājā 5.00/5 (100.00%) 107 votes