Pārvaldnieka profesionālā kvalifikācija

Dzīvojamās mājas pārvaldīšanai nepieciešama kvalifikācija.

Lai pārvaldītu dzīvojamo māju, pārvaldniekam ir nepieciešama atbilstoša profesionālā izglītība un dokuments, kas apliecina, ka persona ir saņēmusi vismaz ceturtās pakāpes profesionālās kvalifikācijas līmeni. Likumiem vienmēr ir arī izņēmumi. Šajā gadījumā svarīgi, lai personai, kura apkalpo jūsu namu, būtu iepriekš minētie dokumenti, taču ir pieļaujams, ka juridiskā persona, kas ir nama pārvaldnieks ir bez šādiem dokumentiem, taču viņa darbiniekiem ir attiecīgā izglītība un kvalifikācijas dokumenti.
Ja mājas kopējā platība pārsniedz 1500 kvadrātmetrus, pārvaldniekam ir nepieciešama attiecīgā izglītība un trešās pakāpes profesionālās kvalifikācijas līmenis. Šis likuma pants attiecas uz namu pārvaldnieku, kas:

  • vienlīdz ir arī nama īpašnieks;
  • ir citu dzīvojamās mājas īpašnieku pilnvarots veikt nama pārvaldnieka darbību;
  • ir īpašnieku veidotas mājas pārvaldīšanas biedrības vai sabiedrības darbinieks vai biedrs, kurš veic pārvaldīšanas darbības un vienlīdz ir arī nama īpašnieks.

Ja ēkas kopplatība ir mazāka par 1500 kvadrātmetriem, viendzīvokļa mājas pārvaldniekam nav nepieciešama profesionāla kvalifikācija. Šādā gadījumā pārvaldnieks ir:

  • nama īpašnieks;
  • īpašnieks, kurš ir citu dzīvokļu īpašnieku pilnvarots veikt pārvaldnieka darbības;
  • dzīvojamās mājas īpašnieku veidota dzīvojamās mājas pārvaldīšanas sabiedrība vai biedrība.

Dzīvojamo māju var pārvaldīt arī cilvēks, kas pirms likuma stāšanās dienas (01.01.2010.) ir uzkrājis pieredzi un ir atzīta viņa profesionālā kompetence māju pārvaldīšanas jomā, saņemot trešās pakāpes profesionālās kvalifikācijas dokumentu.

Kvalificēts pārvaldnieks ir pareizais instruments dzīvokļu īpašnieku rokās, lai kvalitatīvi un atbildīgi pārvaldītu Jūsu dzīvojamo māju.

Pārvaldnieka pienākumi un tiesības

Dzīvojamās mājas pārvaldnieka pienākums ir nodrošināt mājas ekspluatāciju un uzturēšanu atbilstoši normatīvo aktu prasībām kā arī veikt nepieciešamos mājas uzlabojumus visā tās ekspluatācijas laikā, nodrošināt dzīvojamās mājas pārvaldīšanas procesa nepārtrauktību.

Pārvaldnieka uzdevumi tiek iepriekš noteikti pārvaldīšanas līgumā. Pārvaldniekam ir jāievēro dzīvojamo māju pārvaldīšanas prasības un Dzīvojamo māju pārvaldīšanas likuma 4. panta pārvaldīšanas principi, jāinformē mājas iedzīvotāji, jākontrolē maksājumi, jāorganizē aptaujas.

Pārvaldniekam ir tiesības saņemt finansiālu atbalstu, kas nepieciešams uzdevumu izpildei. Dzīvokļu īpašnieku uzkrājumus viņš nedrīkst lietot, lai segtu zaudējumus, kas radušies paša nesaimnieciskuma dēļ, kā arī lai segtu parādus un citas neizpildītas saistības.

Pārvaldnieks ir dzīvokļu īpašnieku lēmumu izpildītājs.

Pārvaldnieks24 pārvalda un apsaimnieko nekustamos īpašumus kopš 2002. gada.

Zvani un piesaki savas mājas pārvaldīšanu T. 2562 2562

Pārvaldnieka profesionālā kvalifikācija 4.97/5 (99.33%) 120 votes