Ugunsdrošības pakalpojumi, skursteņu un apkures sistēmu tīrīšana

Ja no rīta pirmo sastop skursteņslauķi, tad sagaidāma laime.
(tautas ticējums)

????????????????      Namu apsaimniekošana ietver ugunsdrošības jautājumu risināšanu katrā pārvaldījumā esošā īpašumā. Katrā mājā, kurā ir dūmenis, tas jākopj un jāuzrauga. Ugunsdrošības noteikumi jāievēro māju īpašniekiem, dzīvokļu īpašniekiem, pārvaldniekiem kā arī īrniekiem un nomniekiem.

     Ja dūmvads netiek laikus iztīrīts, ilgstoši atrodoties augstas temperatūras iedarbībā, var notik sodrēju, jeb kvēpu pašaizdegšanās, līdz ar to bēniņos un jumta daļā izceļas ugungrēki. Ik gadu rudens strauji pieaug šāda rakstura ugunsgrēki, tātad cilvēki apkures sezonai nav gatavi.

Skurstenim nepieciešama regulāra apkope.

    Ministru kabinets ir izdevis ugunsdrošības noteikumus. Privātmājas īpašnieks par savu īpašumu atbild pats, bet daudzīvokļu mājās dzīvokļu īpašnieku kopība, pārvaldnieks un dzīvokļu īpašnieks. Ugunsdrošības noteikumos sacīts, ka dūmvadu, dūmeņu, dūmkanālu tehnisko stāvokli reizi trijos gados pārbauda sertificēts skursteņslaucītājs un par to sastāda aktu. Vēl noteikumi paredz, ka apkures iekārtas un ierīces jāpārbauda divas reizes gadā, ja ekspluatācijas noteikumos nav noteikts citādi, un, ja nepieciešams attīra no sodrējiem. Sodrējus no dūmeņiem, krāšņu un pavardu dūmkanāliem iztīra pirms apkures sezonas sākuma. Noteikumos paredzēta arī atsevišķa kārtība, kā tīrāmi tādi dūmvadi, kam pievienotas gāzes iekārtas un kā – gāzes iekārtu uzstādīšanas telpu ventilācijas kanāli. Ķieģeļu dūmvadus pārbauda un attīra vismaz reizi gadā, bet ķieģeļu dūmvadus ar oderējumu, un metāla dūmvadus – vismaz reizi divos gados, savukārt ventilācijas kanālus – vismaz reizi trijos gados.

Skursteņu tīrīšana jāuztic sertificētam skursteņslauķim.

     Visi apsekošanas un tīrīšanas darbi jāuztic sertificētam skurstenslaucītājam. Pārvaldnieks24 nodrošina sertificēta skurstenslaucītāja amata meistara pakalpojumus. Katrs amata meistars, pēc paveiktā darba ar pilnu atbildību aizpildīs apkures un ventilācijas ierīču tīrīšanas reģistrācijas žurnālu un iespiedīs zīmogu, norādot savu vārdu, uzvārdu un sertifikāta numuru.

     Ugunsdrošības kaktu meistari klīst no mājas uz māju un piedāvā savus pakalpojumus, izlīmējot sludinājumus. Šodien viņi ir, rīt vairs nav – ķer nu vēju!

Skursteņu tīrīšanas izmaksas.

??????????????????     Skursteņu apsekošanas un tīrīšanas darbu būtiskākie faktori, kas ietekmē pakalpojuma cenu ir šadi –

  • objekta attālums no Pārvaldnieks24 darba vietas – transporta izmaksas,
  • darba apjoms – skursteņa kanālu skaits, ēkas stāvu skaits,
  • tīrības pakāpe – ja skursteņi tiek tīrīti regulāri, to uzturēšanas apkopes izmaksas būs ievērojami zemākas nekā, ja skursteņslauķa pakalpojumus izmanto retāk.
  • tīrīšanas apjoms – vai uzreiz tiek saskaņots viss apjoms, vai arī darbi tiek sadalīti uz vairākiem mēnešiem, lai atvieglotu ēkas īpašnieku pakalpojuma apmaksu.


Valsts ugunsdrošības uzraudzība ir preventīvo pasākumu kopums, kura mērķis ir nodrošināt normatīvajos aktos noteikto ugunsdrošības prasību ievērošanu.

Pirms darbu uzsākšanas Pārvaldnieks24 veic situācijas apsekošanu, tāmes sastādīšanu un vienošanos par sadarbību.

Ugunsdrošība dzīvojamā mājā atkarīga no pārvaldnieka kompetences un dzīvokļu īpašnieku attieksmes pret to.

Piesaki skursteņu un apkures sistēmu tīrīšanu tagad t. 2562 2562

Visi namu apsaimniekošanas pakalpojumi

Ugunsdrošības pakalpojumi, skursteņu un apkures sistēmu tīrīšana 5.00/5 (100.00%) 64 votes