Zāles pļaušana Latviešu tautas pasakā – Velns par pļāvēju

Zāles pļaušana jau no sen seniem laikiem ir bijusi sezonas nodarbe. Vasarā zāles pļaušana pļavās un tīrumos ir aktuāla arī mūsdienās. Zāles pļaušana siena sagatavošanai notiek ar speciālās tehnikas palīdzību. Agrāk zāli pļāva ar izkaptīm, bija garāks process, lai sagatavotu sienu.

Arī latviešu tautas pasakās ir aprakstīta zāles pļaušana un tās metodes.

Zāles pļaušana Latviešu tautas pasakā – Velns par pļāvēju

Reiz vienas muižas darbinieku pulkā gadījies kāds pavārdzis vīriņš, kas, muižas pļavā strādājot, nevarējis citiem pļāvējiem līdzi papļaut. Kā par nelaimi šim nu vēl gadījusies pavisam nelāga izkapts. Vagars bijis ļoti dusmīgs par tādu neveiksmi un licis tam nopļaut aizkavēto daļu pa dienas vidu.

Dienasvidū vīriņš dabūjis no otra pļāvēja labu izkapti. Šī izkapts tā ņēmusi zāli, ka vīriņš no prieka iesaucies: “Ar tādu ieroci pavisam cita lieta! Nu varu pļauties ar pašu velnu.”

Tiklīdz viņš izteic šos vārdus, velns tūliņ klāt un saka: “Nāc pļauties, tad gan redzēsi!”

“Kas tur ko redzēt?” vīriņš atcērt. “Pļauj zāli tik pa priekšu, bet neglūni atpakaļ, lai Tev kaklu nenocērtu! Mana izkapts ļoti smaļi ņem.”

Velns nu sāk vareni zāli pļaut, bet vīriņš, iekāpis velna vālā, vicina savu izkapti pa velna pļāvumu tāpat tukšu un uzsauc: “Griez, circeni, ka nenocērtu tev papēžus!”

Velns pārdomā: “Vai traks! Ar to vis nevajadzēja ielaisties! Kas to būtu zinājis, ka tam apgabaļus vien sokas!” Kādu laiku papļāvis, velns jau pavisam piekusis un sāk atmuguriski solīt solīt pus sieku zelta, lai atlaižoties.

Bet vīriņš tik tīšām atcērt: “Vai griezīsi, ko činksti? Kas tas par velnu, tik ātri piekusdams?”

Velns sāk lūgties: “Atlaidies tikai, došu veselu sieku zelta!”

“Nu, lai tad arī notiek!” vīriņš atbild. “Bet papļaujies vēl un neskaties atpakaļ, ka tev neiecērtu.”

“Nē, nē!” velns atsaka un svilpdams pasauc savus puišus. Atskrien tādi mazi puišeļi un prasa kā sadeguši: “Ko gribi?”

“Atnesiet sieku zelta tam stipriniekam, kas man aiz muguras!”

Velna puiši ir tūliņ ar zeltu klāt, vīriņš saņem savu maksu un atlaiž velnu no zāles pļaušanas. Velns nu iet projām un pukojas, baltu spļaudams: “Bijis man to zināt, nebūtu ne sācis!”

Piesaki zāles pļaušanu savlaicīgi – 2560 2560

Pārvaldnieks24 atgādina, zāles pļaušana mauriņos jāveic regulāri!

Zāles pļaušana Latviešu tautas pasakā – Velns par pļāvēju 5.00/5 (100.00%) 81 votes